Прославе и приредбе

Школа за основно и средње образовање „Иво Лола Рибар“ велику пажњу поклања активностима у оквиру којих ученици могу да покажу своја интересовања, жеље и идеје. Прославе су сваког пута другачије, али увек веселе и забаване, тако да ученицима остају дуго у сећању.

Приредбе се традиционално реализују у школи и подстицај су за још богатији и успешнији рад ученика који показују жељу да уз нове, креативније и маштовитије садржаје обогате приредбе које се прослављају у школи.