Тим за додатну подршку

Пружање додатне подршке у ШОСО „Иво Лола Рибар“ континуитет је модерног и професионалног приступа запослених у препознавању потреба деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. Подршком кроз стручно спровођење инклузије на нивоу целе локалне заједнице, чинимо образовање и живот деци квалитетнијим.


Активности Школе у циљу пружања додатне подршке датира још давне 2015. године када је започето партнерство ШОСО „Иво Лола Рибар“ и Удружења за помоћ особама са аутизмом. На тај начин омогућени су третмани у сензо-моторној соби деци из спектра аутизма, који су у систему редовног школства.


Школске 2019/20. у школи је званично формиран Тим за додатну подршку којим су се јасно дефинисале активности и начини на који ће се реализовати, а запослени, не први пут, показали да свој позив и етику стављају у сврху волонтерског рада. Током трогодишњег постојања Тим за додатну подршку реализовао је низ активности:


  • - У сврху додатне подршке у школи је установљен ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА када запослени у нашој Школи кроз саветодавно-инструктивни рад pружају стручну подршку васпитачима, учитељима, наставницима , стручним сарадницима, директорима, родитељима и старатељима, као и врше процену способности деце предшколских установа и ученика редовних школа. Кроз овај вид активности подршку су добиле готове све школе са територије Општине Краљево, као и предшколска установа. Реализатори су сви дефектолози школе;

  • - Кроз посету школама са територије Општине Краљево, у сврху саветодавно-инструктивног рада, реализована је једна посета - реализатор је Мирјана Андрић;

  • - Радионица ИОП-практична примена у настави - реализоване су три радионице. Реализатори су Мирјана Андрић, Ивана Рашковић и Маја Матовић;

  • - Радионица Ревизија ИОП-а - реализована је једна радионица. Реализатор је Мирјана Андрић;

  • - Непосредан рад са децом кроз индивидуалне логопедске вежбе - подршку је добило троје ученика. Реализатор је Милица Павловић;

  • - Рад са децом у сензо-моторној соби 09.2019. - 01.2020. реализовано је 110 сати; 09. - 12.2021. реализована су 104 сата рада са децом у сензорној соби. Реализатор је Мирјана Андрић;
  • - Током децембра месеца 2019. у оквиру сарадње ШОСО „Иво Лола Рибар“ са удружењем ЦДП вибро-акустична терапија се спроводила три пута недељно у трајању од по 30 минута. Реализатор је Маја Матовић;
  • - 18.12.2020. у просторијама Школе одржано је стручно предавање-радионица под називом Израда дидактичких средстава. Присуствовало је шест учитеља из основних школа. Присутни су показали велико интересовање. Изложена су наставна средства која служе за развој манипулативних вештина и усвајање наставног садржаја. Предавање су реализовале Сања Чорбић, Снежана Пајић и Јована Симовић;
  • - 20.12.2021. у просторијама Школе одржано стручно предавање-радионица под називом Примена дидактичких средстава у раду са децом са сметњама у развоју. Предавању је присуствовало укупно двадесет и један члан из школа са територије Општине Краљево. Предавање је реализовано кроз поњер поинт презентацију дидактичких средстава, уз објашњење намене, начина употребе и врсте патологије за коју се користи. Увидом у евалуационе листове, јасно је да су утисци веома позитивни , да је предавање било јако корисно и исказана је потреба за континуираним пружањем овог вида подршке. Учесници предавања су дали предлог да се предавање акредитује кроз семинар Министарства просвете. Након предавања сви учесници су добили потврде о стручном усавршавању унутар установе. Реализатор предавања је Александра Васиљевић;

Кроз разговоре са примаоцима додатне подршке, као и анализом евалуационих листова које су доставили, уочили смо велико интересовање за различитим видовима подршке, као и мноштво идеја за нове активности, које би ТДП у наредном периоду могао да реализује. Реализујући активности ТДП кренули смо у сусрет ресурсном центру. Имајући у виду намеру Министарства просвете да на територији Србије отвори већи број оваквих центара, верујемо да ћемо дочекати спремни.