Историјат

До 1959. године у Краљеву није постојала никаква институција за образовање и васпитање лица која су ментално недовољно развијена, као ни институција која би о њима бринула. Ученици који су припадали овој категорији веома тешко су пратили наставу с осталим ученицима. Због немогућности да похађају редовну наставу у школама, ова лица су била потпуно необразована. Њихов друштвени положај потпуно се променио у једном бољем правцу институциалном бригом о овим лицима.

Пошто до 1960. године није постојао било какав правни основ, селекција деце извршена је према опсервацији дефектолога и учитеља. Године 1959. Савет за просвету упослио је првог стручног наставника за рад у новоотвореном помоћном одељењу Станку Цвијић, дефектолога олигофренолога, која је уложила веома велики труд и с пуно ентузијазма наставу подигла на виши ниво.

Срески одбор Краљево отворио је 1960. године једно помоћно одељење за ученике оштећеног слуха и глувонеме. Наставу је водила Милена Пантовић, први сурдопедагог. Године 1962. у оквиру исте Основне школе „Светозар Марковић" раде два помоћна одељења, једно за ученике И и ИИ, а друго за ученике ИИИ и ИВ разреда.

Број ученика је нарастао до 30, отворено је и треће одељење, а у службу је примљена Добрила Млађеновић. 1967. године госпођа Милица Бобић заједно са Станком Цвијић изборила се за формирање самосталне специјалне школе. Помоћна одељења прво су физички одвојена од матичне школе „Светозар Марковић“ и припојена Вечерњој школи, а затим, уз залагање дефектолога, 5. децембра 1967. основана је самостална Специјална основна школа, у Кидричевој улици тада, данас Доситејевој, у згради тадашњег Центра за социјални рад.

Маја 1968. године Станка Цвијић проглашена је за директора. Школа је технички напредовала, а затим и кадровски проширена, па ова година представља почетак професионализације дефектологије у Краљеву. Већ 1972. године отварена су и два одељења продуженог дневног боравка за 38 ученика.

1. јануара 1974. школа је регистрована као Специјална основна школа „Иво Лола Рибар“. Краљевачки Центар за социјални рад измештен је из дотадашњих просторија године 1992., па је тако школи “Иво Лола Рибар” припао целокупан простор. Тада су створене могућности за новим унапређењем наставе, што је и урађено. Наредне године зграда школе два пута је реновирана и тако су ученици и њихови наставници добили преко 1000 м2 уређеног простора.

Профил школе битно је измењен 1995. године када је отворен и И разред средње школе са следећим подручјима рада: машинство и обрада метала; текстилство и кожарство и; пољопривреда – производња и прерада хране.

Од те године, па до данас носи име Школа за основно и средње образовање “Иво Лола Рибар”. Након седам година укинут је образовни смер из области пољопривреде, због незаинтересованости ученика за исти.

Од школске 2012/2013. школа образује и одрасле кроз програм функционалног образовања одраслих и национални пројекат „Друга шанса“. Верификацијом школе из 2015. године школа стиче право да образује ученике са свим сметњама у развоју, као и да образује одрасла лица.Наша школа данас

Наша школа нуди својим ученицима потпуно бесплатно школовање, које подразумева набавку потребног ђачког прибора, бесплатну кухињу, екскурзије и учествовање на многим манифестацијама. Ученици су укључени у разне ваннаставне активности које им омогућавају да изразе своје способности.

Са посебном захвалношћу помињемо домаће и стране хуманитарне организације, које од 90-тих година интензивно помажу нашим ученицима: Црвени крст, Коло српских сестара, Дански савет, Јапанска влада, као и социјално одговорне установе и предузећа која се труде да наши ученици сваке године добију пакетиће и свечано прославе Дан школе.

Школа данас броји 88 ученика, знатно мањи број него ранијих година. Променом закона о Основном образовању и васпитању велики број деце упућује се на школовање у редовним школама.

Основно школовање води стручно оспособљен тим дефектолога олигофренолога, соматопеда, сурдоаудиолога и тифлолога, логопед и стручни сарадници социјални радник и психолог. Овде се деца са сметњама у развоју припремају за стручно оспособљавање које им је понуђено.

Школа, такође, образује ученике са моторичким сметњама у оквиру кућне наставе.

Средње школовање спроводи се у областима машинства и текстилства. Рад са њима изводе професори и мајстори који су дефектолошки оспособљени.

Стручним оспособљавањем школа настоји да своје ученике упути у друштвене токове и да их оспособи за самосталан живот. Из тог разлога, ученици су током школовања активно ангажовани на практичној настави у просторијама наших партнера из привреде, предузећа које запошљавају раднике профила бравар и конфекцијски шивач.

Школа је успешно реализовала и наставу преко Скајп-а. Ученик на овај начин похађа све предмете, а наставници га активно укључују и у наставу и усмеравају га ка осталим ученицима тј. активно раде на његовој социјализацији.

Поред хуманитарних удружења, удружења грађана, социјално одговорних предузећа школа, такође, сарађује са редовним школама и вртићем са основним циљем побољшања положаја и остваривања права свих особа са сметњама у развоју као и других маргинализованих група из локалне заједнице.