Додатна подршка - Сарадња са Удружењем „Аутизам“ Краљево

ШОСО „Иво Лола Рибар“ у Краљеву је 2017. године остварила сарадњу са краљевачким удружењем грађана за помоћ особама са аутизмом „Аутизам“ Краљево. Од тада, па све до данас на обострано задовољство траје сарадња.

Сарадња је омогућила сензорну интеграцију у сензорној соби, као вид додатне подршке деци са поремећајима из спектра аутизма, који су у систему редовног школства.

Тренутно је укључено тринаесторо деце са поремећајима из спектра аутизма који похађају основне школе, односно вртиће на територији града Краљева.

Рад у сензорној соби је реализовала дефектолог олигофренолог Мирјана Андрић, а сада реализује дефектолог Јована Јевремовић.

Додатна подршка се реализује током целе године, изузев оних месеци када школа не ради (летњи и зимски распуст). Третмани се реализују сваког месеца једном недељно. Третман траје 30 минута.

Галерија