Стручна служба


Биљана Мандић Димитријевић

Мастер историчар
Директор


Андријана Чурлић

Дипл. биолог
Помоћник директора, наставник биологије


Данијела Блажевски

Дипл. филолог
Помоћник директора, наставник енглеског језикаСтефанија Јанковић

Мастер социјалног рада
Социјални радник


Наташа Драгојловић

Мастер психолог
Психолог


Милена Јоксимовић

Мастер педагог
Педагог

Администрација


Данијела Булатовић

Дипл. правник
Секретар


Верица Ћурчић

Дипл. правник
Секретар


Драгана Вучићевић

Дипл. економиста
Шеф рачуноводства


Мирјана Бојковић

Правни техничар
Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Наставници у основној школи


Маја Нововић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина I1


Снежана Пајић

Мастер дефектолог
Одељењски старешина I2


Нела Паштар

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина II1, III1


Сања Маџаревић

Дипл. спец. педагог
Одељењски старешина IV1


Мирослав Секулић

Дипл. дефектолог - соматопед
Одељењски старешина V1


Мирјана Жупањац

Дипл. дефектолог - сурдолог
Одељењски старешина V2


Јелена Лазаревић

Дипл. дефектолог - сурдолог, тифлолог
Одељењски старешина VI1


Маја Матовић

Дипл. дефектолог - соматопед
Одељењски старешина VII1


Радица Трипковић

Дипл. дефектолог - тифлолог
Одељењски старешина VII2


Ивана Линбрун

Мастер дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VIII1


Андриана Богићевић

Мастер дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VIII2Мирјана Поповић

Мастер дефектолог - соматопед
Наставник енглеског и шпанског језика


Јелена Љубичић

Професор енглеског језика
Наставник енглеског језика


Дарко Арсенијевић

Професор енглеског језика и књижевности
Наставник енглеског језикаМарина Каровић Јеровић

Дипл. вајар
Наставник ликовне културеАлекса Грујичић


Наставник верске наставе у основној и средњој школиСања Томић

Професор енглеског језика и књижевности
Наставник грађанског васпитања и енглеског језикаМилош Богавац

Мастер проф. физичког васпитања и спорта
Наставник физичког васпитања у основној школиМилица Павловић

Мастер дефектолог - логопед
Наставник у кућним условима

Наставници у средњој школи


Никола Мирковић

Професор техничког и информатичког образовања
Наставник - машинство и обрада метала (одељењски старешина I1)


Слободан Шљанић

Дипл. математичар
Наставник математике (одељењски старешина I2)


Невена Вукићевић

Дипл. инжењер машинства
Наставник - машинство и обрада метала (одељењски старешина II1)


Драгана Сретовић Радусин


Наставник - текстилна струка (одељењски старешина II2)


Снежана Станковић

V степен машинске струке
Наставник - машинство и обрада метала (одељењски старешина III1)


Небојша Јовановић

Мастер проф. физичког васпитања и спорта
Наставник физичког васпитања у основној и средњој школи (одељењски старешина III2)Слађана Миловановић

V степен текстилне струке
Наставник - текстилна струка


Бојана Кривокапић


Наставник - текстилна струка


Урош Балтић

Мастер политиколог
Координатор практичне наставе, наставник


Лидија Ђоковић

Професор српског језика и књижевности
Наставник српског језика и књижевности, библиотекар


Марија Вујовић

Професор српског језика и књижевности
Наставник српског језика и књижевности


Владимир Јеремић

Дипл. инжењер машинства
Помоћни наставник - машинство и обрада метала

Сарадници у настави


Мирјана Андрић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Наставник индивидуалних психомоторних вежби


Катерина Бијанић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Наставник корективно-превентивних вежби


Марија Станојловић

Дипл. дефектолог - логопед
Логопед


Александра Васиљевић

Дипл. дефектолог - логопед, олигофренолог
Сарадник за израду дидактичких средстава


Јована Јевремовић

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Сања Чорбић Николов

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Неда Пајовић

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Катарина Гвозденовић

Дипл. дефектолог - соматопед
Наставник у продуженом боравку


Александра Главчић

Дипл. филолог
Библиотекар

Медицинске сестре


Драгана Лазаревић

Медицинска сестра


Драгана Гојковић

Медицинска сестра

Помоћно техничко особље


Љиљана Мирић

Хигијеничарка


Слађана Јанковић

Хигијеничарка


Милентије Вучковић

Домар