Stručna služba


Katerina Bijanić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Direktor škole


Andrijana Čurlić

Dipl. biolog
Pomoćnik direktora, nastavnik biologije


Stefanija Janković

Master socijalnog rada
Socijalni radnik


Nataša Dragojlović

Master psiholog
Psiholog

Administracija


Danijela Bulatović

Dipl. pravnik
Sekretar


Verica Ćurčić

Dipl. pravnik
Sekretar


Dragana Vučićević

Dipl. ekonomista
Šef računovodstva


Dragica Parezanović

Ekonomski tehničar
Šef računovodstva, referent za fin. računovodstvene poslove

Nastavnici u osnovnoj školi


Miroslav Sekulić

Dipl. defektolog - somatoped
Razredni starešina I1


Jelena Lazarević

Dipl. defektolog - surdolog, tiflolog
Razredni starešina II1


Maja Matović

Dipl. defektolog - somatoped
Razredni starešina III1


Radica Tripković

Dipl. defektolog - tiflolog
Razredni starešina III2


Ivana Rašković

Master defektolog - oligofrenolog
Razredni starešina IV1


Maja Novović

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Razredni starešina V1


Snežana Pajić

Master defektolog
Razredni starešina VI1


Nela Paštar

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Razredni starešina VII1


Ljubinka Vukosaljević

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Razredni starešina VIII1


Živka Milosavljević

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Razredni starešina VIII2


Jovana Simović

Master defektolog
Profesor građanskog vaspitanja, razredni starešina I2 i V2


Mirjana Popović

Master defektolog - somatoped
Profesor stranih jezika, razredni starešina VII3


Sanja Madžarević

Dipl. specijalni pedagog
Razredni starešina IV2 i VII2


Danijela Blaževski

Dipl. filolog
Profesor engleskog jezikaJelena Ljubičić

Profesor engleskog jezika
Profesor engleskog jezika


Marina Karović - Jerović

Dipl. vajar
Profesor likovne kultureNataša Debeljak

Dipl. muzički pedagog
Profesor muzičke kulture


Zoran Korićanac

Profesor fizičke kulture
Profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi


Tatjana Tilić

Teolog
Profesor verske nastave u osnovnoj i srednjoj školi


Biljana Mandić - Dimitrijević

Master istoričar
Profesor istorije i uređenja društva

Nastavnici u srednjoj školi


Ljiljana Erčević

Tekstilni inženjer
Profesor - tekstilna struka (razredni starešina I1)


Mirjana Košanin


Profesor - mašinstvo i obrada metala (razredni starešina I2)


Snežana Stanković

V stepen mašinske struke
Profesor - mašinstvo i obrada metala (razredni starešina II2)


Jelena Majstorović

Tekstilni inženjer
Profesor - tekstilstvo (razredni starešina III1)Nikola Mirković

Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja
Profesor - mašinstvo i obrada metala


Uroš Baltić

Master politikolog
Koordinator praktične nastave, profesor građanskog vaspitanja


Slobodan Šljanić

Dipl. matematičar
Profesor matematike


Lidija Đoković

Profesor srpskog jezika i književnosti
Profesor srpskog jezika i književnosti, bibliotekar

Saradnici u nastavi


Mirjana Andrić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Reedukator psihomotornih vežbi


Dragana Gojković

Viši fizioterapeut
Profesor korektivno - preventivnih vežbi


Marija Stanojlović

Dipl. defektolog - logoped
Logoped


Aleksandra Vasiljević

Dipl. defektolog - logoped, oligofrenolog
Saradnik za izradu didaktičkih sredstava


Sanja Čorbić

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Aleksandra Glavčić

Dipl. filolog
Bibliotekar

Medicinske sestre


Dragana Lazarević


Medicinska sestra


Anđa Voštinić


Medicinska sestra


Ivana Jovanović


Medicinska sestra


Kristina Bažalac


Medicinska sestra

Pomoćno tehničko osoblje


Ljiljana Mirić

Higijeničarka


Slađana Janković

Higijeničarka


Milentije Vučković

Domar