Продужени боравак

Продужени боравак је необавезан облик рада који се организује пре или после наставе са ученицима и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу.

Групе ученика се могу организовати по потреби и у зависности од броја ученика као хетерогене (ученици различитих разреда) или хомогене (ученици истог разреда, а различитих одељења).

Рад у боравку обухвата самосталан рад ученика, активности у слободном времену и слободне активности. Самостални рад ученика произилази из наставног плана и програма.

У оквиру индивидуалног рада са ученицима се ради на целокупном развоју у складу са специфичностима сваког детета кроз активности за развој пажње, фине и крупне моторике, графомоторике, перцепције, учење и богаћење речника.

Ученици се свакодневно уче хигијенскм и радним навикама, као и правилима понашања. Активности које се спроводе у слободном времену јесу друштвене и мисаоне игре, слушање музике и дечијих песама, играње са играчкама, гледање цртаних филмова и образовних емисија за децу. У оквиру слободних активности свакодневно се организују ликовне, креативне, музичке и рекреативне радионице за ученике, као и шетња двориштем и спортске активности или елементарне игре на игралишту или у сали за физичко васпитање.

Уређење простора

Индивидуални рад са ученицима

Ликовне, креативне и рекреативне радионице и игре

Блог дешавања

Сензорни зид у продуженом боравку

У продуженом боравку школе се налази сензорни зид који могу да користе деца док проводе време у боравку.

Jesenje aktivnosti

Јесење активности у продуженом боравку

У школској 2022/2023. години током јесени у продуженом боравку реализован је низ радионица са ученицима нижих разреда.

Zimske aktivnosti

Зимске активности у продуженом боравку

У школској 2022/2023. години током зиме у продуженом боравку реализован је низ радионица са ученицима нижих разреда.

Prolećne aktivnosti

Пролећне активности у продуженом боравку

У школској 2022/2023. години током пролећа у продуженом боравку реализован је низ радионица са ученицима нижих разреда.