Стручна служба


Биљана Мандић Димитријевић

Мастер историчар
Директор


Андријана Чурлић

Дипл. биолог
Помоћник директора, професор биологије


Стефанија Јанковић

Мастер социјалног рада
Социјални радник


Наташа Драгојловић

Мастер психолог
Психолог


Сања Зечевић

Дипл. психолог
Психолог

Администрација


Данијела Булатовић

Дипл. правник
Секретар


Верица Ћурчић

Дипл. правник
Секретар


Драгана Вучићевић

Дипл. економиста
Шеф рачуноводства


Драгица Парезановић

Економски техничар
Шеф рачуноводства, референт за фин. рачуноводствене послове

Наставници у основној школи


Нела Паштар

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина I1


Сања Маџаревић

Дипл. спец. педагог
Одељењски старешина II1


Мирослав Секулић

Дипл. дефектолог - соматопед
Одељењски старешина III1


Јелена Лазаревић

Дипл. дефектолог - сурдолог, тифлолог
Одељењски старешина IV1


Маја Матовић

Дипл. дефектолог - соматопед
Одељењски старешина V1


Радица Трипковић

Дипл. дефектолог - тифлолог
Одељењски старешина V2


Ивана Рашковић

Мастер дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VI1


Андриана Богићевић

Мастер дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VI2Маја Нововић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VII1


Снежана Пајић

Мастер дефектолог
Одељењски старешина VII2


Катерина Бијанић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VIII1


Мирјана Поповић

Мастер дефектолог - соматопед
Професор енглеског и шпанског језика


Данијела Блажевски

Дипл. филолог
Професор енглеског језикаЈелена Љубичић

Професор енглеског језика
Професор енглеског језика


Дарко Арсенијевић

Професор енглеског језика и књижевности
Професор енглеског језикаМарина Каровић Јеровић

Дипл. вајар
Професор ликовне културеНаташа Дебељак

Дипл. музички педагог
Професор музичке културе


Милош Митровић


Професор верске наставе у основној и средњој школиМилош Богавац

Мастер проф. физичког васпитања и спорта
Професор физичког васпитања у основној и средњој школиМилица Павловић

Мастер дефектолог - логопед
Наставник у кућним условима

Наставници у средњој школи


Снежана Станковић

V степен машинске струке
Професор - машинство и обрада метала (одељењски старешина I1)


Небојша Јовановић

Мастер проф. физичког васпитања и спорта
Професор физичког васпитања у основној и средњој школи (одељењски старешина I2)Никола Мирковић

Професор техничког и информатичког образовања
Професор - машинство и обрада метала (одељењски старешина II1)


Слободан Шљанић

Дипл. математичар
Професор математике (одељењски старешина II2)


Невена Вукићевић

Дипл. инжењер машинства
Професор - машинство и обрада метала (одељењски старешина III1)


Љиљана Ерчевић

Текстилни инжењер
Професор - текстилна струка (одељењски старешина III2)


Слађана Миловановић

V степен текстилне струке
Професор - текстилна струка


Урош Балтић

Мастер политиколог
Координатор практичне наставе, професор у средњој школи


Лидија Ђоковић

Професор српског језика и књижевности
Професор српског језика и књижевности, библиотекар


Ивана Маринковић

Мастер професор српског језика и књижевности
Професор српског језика и књижевности

Сарадници у настави


Мирјана Андрић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Професор индивидуалних психомоторних вежби


Драгана Гојковић

Виши физиотерапеут
Професор корективно-превентивних вежби


Марија Станојловић

Дипл. дефектолог - логопед
Логопед


Александра Васиљевић

Дипл. дефектолог - логопед, олигофренолог
Сарадник за израду дидактичких средстава


Јована Јевремовић

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Сања Чорбић

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Александра Главчић

Дипл. филолог
Библиотекар

Медицинске сестре


Драгана Лазаревић

Медицинска сестра


Ивана Јовановић

Медицинска сестра

Помоћно техничко особље


Љиљана Мирић

Хигијеничарка


Слађана Јанковић

Хигијеничарка


Милентије Вучковић

Домар