Стручна служба


Биљана Мандић Димитријевић

Мастер историчар
Директор


Андријана Чурлић

Дипл. биолог
Помоћник директора, професор биологије


Данијела Блажевски

Дипл. филолог
Помоћник директора, професор енглеског језикаСтефанија Јанковић

Мастер социјалног рада
Социјални радник


Наташа Драгојловић

Мастер психолог
Психолог


Сања Зечевић

Дипл. психолог
Психолог


Даница Миленковић

Дипл. психолог
Психолог

Администрација


Данијела Булатовић

Дипл. правник
Секретар


Верица Ћурчић

Дипл. правник
Секретар


Драгана Вучићевић

Дипл. економиста
Шеф рачуноводства


Драгица Парезановић

Економски техничар
Шеф рачуноводства, референт за фин. рачуноводствене послове

Наставници у основној школи


Нела Паштар

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина I1, II1


Сања Маџаревић

Дипл. спец. педагог
Одељењски старешина III1


Мирослав Секулић

Дипл. дефектолог - соматопед
Одељењски старешина IV1


Јелена Лазаревић

Дипл. дефектолог - сурдолог, тифлолог
Одељењски старешина V1


Маја Матовић

Дипл. дефектолог - соматопед
Одељењски старешина VI1


Радица Трипковић

Дипл. дефектолог - тифлолог
Одељењски старешина VI2


Ивана Линбрун

Мастер дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VII1


Андриана Богићевић

Мастер дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VII2Маја Нововић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Одељењски старешина VIII1


Снежана Пајић

Мастер дефектолог
Одељењски старешина VIII2


Мирјана Поповић

Мастер дефектолог - соматопед
Професор енглеског и шпанског језика


Јелена Љубичић

Професор енглеског језика
Професор енглеског језика


Дарко Арсенијевић

Професор енглеског језика и књижевности
Професор енглеског језикаМарина Каровић Јеровић

Дипл. вајар
Професор ликовне културеНаташа Дебељак

Дипл. музички педагог
Професор музичке културе


Милош Митровић


Професор верске наставе у основној и средњој школиСања Томић

Професор енглеског језика и књижевности
Професор грађанског васпитања и енглеског језикаМилош Богавац

Мастер проф. физичког васпитања и спорта
Професор физичког васпитања у основној и средњој школиМилица Павловић

Мастер дефектолог - логопед
Наставник у кућним условима

Наставници у средњој школи


Невена Вукићевић

Дипл. инжењер машинства
Професор - машинство и обрада метала (одељењски старешина I1)


Драгана Сретовић Радусин


Професор - текстилна струка (одељењски старешина I2)


Снежана Станковић

V степен машинске струке
Професор - машинство и обрада метала (одељењски старешина II1)


Небојша Јовановић

Мастер проф. физичког васпитања и спорта
Професор физичког васпитања у основној и средњој школи (одељењски старешина II2)Никола Мирковић

Професор техничког и информатичког образовања
Професор - машинство и обрада метала (одељењски старешина III1)


Слободан Шљанић

Дипл. математичар
Професор математике (одељењски старешина III2)


Слађана Миловановић

V степен текстилне струке
Професор - текстилна струка


Катарина Раковић


Професор - текстилна струка


Бојана Кривокапић


Професор - текстилна струка


Урош Балтић

Мастер политиколог
Координатор практичне наставе, професор у средњој школи


Лидија Ђоковић

Професор српског језика и књижевности
Професор српског језика и књижевности, библиотекар


Ивана Маринковић

Мастер професор српског језика и књижевности
Професор српског језика и књижевности


Владимир Јеремић


Помоћни наставник - машинство и обрада метала

Сарадници у настави


Мирјана Андрић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Професор индивидуалних психомоторних вежби


Катерина Бијанић

Дипл. дефектолог - олигофренолог
Професор корективно-превентивних вежби


Марија Станојловић

Дипл. дефектолог - логопед
Логопед


Александра Васиљевић

Дипл. дефектолог - логопед, олигофренолог
Сарадник за израду дидактичких средстава


Јована Јевремовић

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Сања Чорбић Николов

Мастер дефектолог
Наставник у продуженом боравку


Александра Главчић

Дипл. филолог
Библиотекар

Медицинске сестре


Драгана Лазаревић

Медицинска сестра


Ивана Јовановић

Медицинска сестра

Помоћно техничко особље


Љиљана Мирић

Хигијеничарка


Слађана Јанковић

Хигијеничарка


Милентије Вучковић

Домар