Stručna služba


Biljana Mandić Dimitrijević

Master istoričar
Direktor


Andrijana Čurlić

Dipl. biolog
Pomoćnik direktora, profesor biologije


Stefanija Janković

Master socijalnog rada
Socijalni radnik


Nataša Dragojlović

Master psiholog
Psiholog


Sanja Zečević

Dipl. psiholog
Psiholog

Administracija


Danijela Bulatović

Dipl. pravnik
Sekretar


Verica Ćurčić

Dipl. pravnik
Sekretar


Dragana Vučićević

Dipl. ekonomista
Šef računovodstva


Dragica Parezanović

Ekonomski tehničar
Šef računovodstva, referent za fin. računovodstvene poslove

Nastavnici u osnovnoj školi


Nela Paštar

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina I1


Sanja Madžarević

Dilp. spec. pedagog
Odeljenjski starešina II1


Miroslav Sekulić

Dipl. defektolog - somatoped
Odeljenjski starešina III1


Jelena Lazarević

Dipl. defektolog - surdolog, tiflolog
Odeljenjski starešina IV1


Maja Matović

Dipl. defektolog - somatoped
Odeljenjski starešina V1


Radica Tripković

Dipl. defektolog - tiflolog
Odeljenjski starešina V2


Ivana Rašković

Master defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VI1


Andriana Bogićević

Master defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VI2Maja Novović

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VII1


Snežana Pajić

Master defektolog
Odeljenjski starešina VII2


Katerina Bijanić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VIII1


Mirjana Popović

Master defektolog - somatoped
Profesor engleskog i španskog jezika


Danijela Blaževski

Dipl. filolog
Profesor engleskog jezikaJelena Ljubičić

Profesor engleskog jezika
Profesor engleskog jezika


Darko Arsenijević

Profesor engleskog jezika i književnosti
Profesor engleskog jezikaMarina Karović Jerović

Dipl. vajar
Profesor likovne kultureNataša Debeljak

Dipl. muzički pedagog
Profesor muzičke kulture


Miloš Mitrović


Profesor verske nastave u osnovnoj i srednjoj školiMiloš Bogavac

Master prof. fizičkog vaspitanja i sporta
Profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školiMilica Pavlović

Master defektolog - logoped
Nastavnik u kućnim uslovima

Nastavnici u srednjoj školi


Snežana Stanković

V stepen mašinske struke
Profesor - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina I1)


Nebojša Jovanović

Master prof. fizičkog vaspitanja i sporta
Profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi (odeljenjski starešina I2)Nikola Mirković

Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja
Profesor - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina II1)


Slobodan Šljanić

Dipl. matematičar
Profesor matematike (odeljenjski starešina II2)


Nevena Vukićević

Dipl. inženjer mašinstva
Profesor - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina III1)


Ljiljana Erčević

Tekstilni inženjer
Profesor - tekstilna struka (odeljenjski starešina III2)


Slađana Milovanović

V stepen tekstilne struke
Profesor - tekstilna struka


Uroš Baltić

Master politikolog
Koordinator praktične nastave, profesor u srednjoj školi


Lidija Đoković

Profesor srpskog jezika i književnosti
Profesor srpskog jezika i književnosti, bibliotekar


Ivana Marinković

Master profesor srpskog jezika i književnosti
Profesor srpskog jezika i književnosti

Saradnici u nastavi


Mirjana Andrić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Profesor individualnih psihomotornih vežbi


Dragana Gojković

Viši fizioterapeut
Profesor korektivno-preventivnih vežbi


Marija Stanojlović

Dipl. defektolog - logoped
Logoped


Aleksandra Vasiljević

Dipl. defektolog - logoped, oligofrenolog
Saradnik za izradu didaktičkih sredstava


Jovana Jevremović

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Sanja Čorbić

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Aleksandra Glavčić

Dipl. filolog
Bibliotekar

Medicinske sestre


Dragana Lazarević

Medicinska sestra


Ivana Jovanović

Medicinska sestra

Pomoćno tehničko osoblje


Ljiljana Mirić

Higijeničarka


Slađana Janković

Higijeničarka


Milentije Vučković

Domar