Stručna služba


Biljana Mandić Dimitrijević

Master istoričar
Direktor


Andrijana Čurlić

Dipl. biolog
Pomoćnik direktora, profesor biologije


Danijela Blaževski

Dipl. filolog
Pomoćnik direktora, profesor engleskog jezikaStefanija Janković

Master socijalnog rada
Socijalni radnik


Nataša Dragojlović

Master psiholog
Psiholog


Sanja Zečević

Dipl. psiholog
Psiholog


Danica Milenković

Dipl. psiholog
Psiholog

Administracija


Danijela Bulatović

Dipl. pravnik
Sekretar


Verica Ćurčić

Dipl. pravnik
Sekretar


Dragana Vučićević

Dipl. ekonomista
Šef računovodstva


Dragica Parezanović

Ekonomski tehničar
Šef računovodstva, referent za fin. računovodstvene poslove

Nastavnici u osnovnoj školi


Nela Paštar

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina I1, II1


Sanja Madžarević

Dilp. spec. pedagog
Odeljenjski starešina III1


Miroslav Sekulić

Dipl. defektolog - somatoped
Odeljenjski starešina IV1


Jelena Lazarević

Dipl. defektolog - surdolog, tiflolog
Odeljenjski starešina V1


Maja Matović

Dipl. defektolog - somatoped
Odeljenjski starešina VI1


Radica Tripković

Dipl. defektolog - tiflolog
Odeljenjski starešina VI2


Ivana Linbrun

Master defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VII1


Andriana Bogićević

Master defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VII2Maja Novović

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VIII1


Snežana Pajić

Master defektolog
Odeljenjski starešina VIII2


Mirjana Popović

Master defektolog - somatoped
Profesor engleskog i španskog jezika


Jelena Ljubičić

Profesor engleskog jezika
Profesor engleskog jezika


Darko Arsenijević

Profesor engleskog jezika i književnosti
Profesor engleskog jezikaMarina Karović Jerović

Dipl. vajar
Profesor likovne kultureNataša Debeljak

Dipl. muzički pedagog
Profesor muzičke kulture


Miloš Mitrović


Profesor verske nastave u osnovnoj i srednjoj školiSanja Tomić

Profesor engleskog jezika i književnosti
Profesor građanskog vaspitanja i engleskog jezikaMiloš Bogavac

Master prof. fizičkog vaspitanja i sporta
Profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školiMilica Pavlović

Master defektolog - logoped
Nastavnik u kućnim uslovima

Nastavnici u srednjoj školi


Nevena Vukićević

Dipl. inženjer mašinstva
Profesor - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina I1)


Dragana Sretović Radusin


Profesor - tekstilna struka (odeljenjski starešina I2)


Snežana Stanković

V stepen mašinske struke
Profesor - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina II1)


Nebojša Jovanović

Master prof. fizičkog vaspitanja i sporta
Profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi (odeljenjski starešina II2)Nikola Mirković

Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja
Profesor - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina III1)


Slobodan Šljanić

Dipl. matematičar
Profesor matematike (odeljenjski starešina III2)


Slađana Milovanović

V stepen tekstilne struke
Profesor - tekstilna struka


Katarina Raković


Profesor - tekstilna struka


Bojana Krivokapić


Profesor - tekstilna struka


Uroš Baltić

Master politikolog
Koordinator praktične nastave, profesor u srednjoj školi


Lidija Đoković

Profesor srpskog jezika i književnosti
Profesor srpskog jezika i književnosti, bibliotekar


Ivana Marinković

Master profesor srpskog jezika i književnosti
Profesor srpskog jezika i književnosti


Vladimir Jeremić


Pomoćni nastavnik - mašinstvo i obrada metala

Saradnici u nastavi


Mirjana Andrić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Profesor individualnih psihomotornih vežbi


Katerina Bijanić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Profesor korektivno-preventivnih vežbi


Marija Stanojlović

Dipl. defektolog - logoped
Logoped


Aleksandra Vasiljević

Dipl. defektolog - logoped, oligofrenolog
Saradnik za izradu didaktičkih sredstava


Jovana Jevremović

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Sanja Čorbić Nikolov

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Aleksandra Glavčić

Dipl. filolog
Bibliotekar

Medicinske sestre


Dragana Lazarević

Medicinska sestra


Ivana Jovanović

Medicinska sestra

Pomoćno tehničko osoblje


Ljiljana Mirić

Higijeničarka


Slađana Janković

Higijeničarka


Milentije Vučković

Domar