Nova godina 2017.

Dan škole 2018.

Nova godina 2018.

Dani defektologa 2019.

Integracija 2019.

Dan škole 2019.