Tim za dodatnu podršku

Pružanje dodatne podrške u ŠOSO „Ivo Lola Ribar“ kontinuitet je modernog i profesionalnog pristupa zaposlenih u prepoznavanju potreba dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Podrškom kroz stručno sprovođenje inkluzije na nivou cele lokalne zajednice, činimo obrazovanje i život deci kvalitetnijim.


Aktivnosti Škole u cilju pružanja dodatne podrške datira još davne 2015. godine kada je započeto partnerstvo ŠOSO „Ivo Lola Ribar“ i Udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Na taj način omogućeni su tretmani u senzo-motornoj sobi deci iz spektra autizma, koji su u sistemu redovnog školstva.


Školske 2019/20. u školi je zvanično formiran Tim za dodatnu podršku kojim su se jasno definisale aktivnosti i načini na koji će se realizovati, a zaposleni, ne prvi put, pokazali da svoj poziv i etiku stavljaju u svrhu volonterskog rada. Tokom trogodišnjeg postojanja Tim za dodatnu podršku realizovao je niz aktivnosti:


  • - U svrhu dodatne podrške u školi je ustanovljen DAN OTVORENIH VRATA kada zaposleni u našoj Školi kroz savetodavno-instruktivni rad pružaju stručnu podršku vaspitačima, učiteljima, nastavnicima , stručnim saradnicima, direktorima, roditeljima i starateljima, kao i vrše procenu sposobnosti dece predškolskih ustanova i učenika redovnih škola. Kroz ovaj vid aktivnosti podršku su dobile gotove sve škole sa teritorije Opštine Kraljevo, kao i predškolska ustanova. Realizatori su svi defektolozi škole;

  • - Kroz posetu školama sa teritorije Opštine Kraljevo, u svrhu savetodavno-instruktivnog rada, realizovana je jedna poseta - realizator je Mirjana Andrić;

  • - Radionica IOP-praktična primena u nastavi - realizovane su tri radionice. Realizatori su Mirjana Andrić, Ivana Rašković i Maja Matović;

  • - Radionica Revizija IOP-a - realizovana je jedna radionica. Realizator je Mirjana Andrić;

  • - Neposredan rad sa decom kroz individualne logopedske vežbe - podršku je dobilo troje učenika. Realizator je Milica Pavlović;

  • - Rad sa decom u senzo-motornoj sobi 09.2019. - 01.2020. realizovano je 110 sati; 09. - 12.2021. realizovana su 104 sata rada sa decom u senzornoj sobi. Realizator je Mirjana Andrić;
  • - Tokom decembra meseca 2019. u okviru saradnje ŠOSO „Ivo Lola Ribar“ sa udruženjem CDP vibro-akustična terapija se sprovodila tri puta nedeljno u trajanju od po 30 minuta. Realizator je Maja Matović;
  • - 18.12.2020. u prostorijama Škole održano je stručno predavanje-radionica pod nazivom Izrada didaktičkih sredstava. Prisustvovalo je šest učitelja iz osnovnih škola. Prisutni su pokazali veliko interesovanje. Izložena su nastavna sredstva koja služe za razvoj manipulativnih veština i usvajanje nastavnog sadržaja. Predavanje su realizovale Sanja Čorbić, Snežana Pajić i Jovana Simović;
  • - 20.12.2021. u prostorijama Škole održano stručno predavanje-radionica pod nazivom Primena didaktičkih sredstava u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Predavanju je prisustvovalo ukupno dvadeset i jedan član iz škola sa teritorije Opštine Kraljevo. Predavanje je realizovano kroz power point prezentaciju didaktičkih sredstava, uz objašnjenje namene, načina upotrebe i vrste patologije za koju se koristi. Uvidom u evaluacione listove, jasno je da su utisci veoma pozitivni , da je predavanje bilo jako korisno i iskazana je potreba za kontinuiranim pružanjem ovog vida podrške. Učesnici predavanja su dali predlog da se predavanje akredituje kroz seminar Ministarstva prosvete. Nakon predavanja svi učesnici su dobili potvrde o stručnom usavršavanju unutar ustanove. Realizator predavanja je Aleksandra Vasiljević;

Kroz razgovore sa primaocima dodatne podrške, kao i analizom evaluacionih listova koje su dostavili, uočili smo veliko interesovanje za različitim vidovima podrške, kao i mnoštvo ideja za nove aktivnosti, koje bi TDP u narednom periodu mogao da realizuje. Realizujući aktivnosti TDP krenuli smo u susret resursnom centru. Imajući u vidu nameru Ministarstva prosvete da na teritoriji Srbije otvori veći broj ovakvih centara, verujemo da ćemo dočekati spremni.