Stručna služba


Biljana Mandić Dimitrijević

Master istoričar
Direktor


Andrijana Čurlić

Dipl. biolog
Pomoćnik direktora, nastavnik biologije


Danijela Blaževski

Dipl. filolog
Pomoćnik direktora, nastavnik engleskog jezikaStefanija Janković

Master socijalnog rada
Socijalni radnik


Nataša Dragojlović

Master psiholog
Psiholog


Milena Joksimović

Master pedagog
Pedagog

Administracija


Danijela Bulatović

Dipl. pravnik
Sekretar


Verica Ćurčić

Dipl. pravnik
Sekretar


Dragana Vučićević

Dipl. ekonomista
Šef računovodstva


Mirjana Bojković

Pravni tehničar
Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

Nastavnici u osnovnoj školi


Maja Novović

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina I1


Snežana Pajić

Master defektolog
Odeljenjski starešina I2


Nela Paštar

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina II1, III1


Sanja Madžarević

Dilp. spec. pedagog
Odeljenjski starešina IV1


Miroslav Sekulić

Dipl. defektolog - somatoped
Odeljenjski starešina V1


Mirjana Županjac

Dipl. defektolog - surdolog
Odeljenjski starešina V2


Jelena Lazarević

Dipl. defektolog - surdolog, tiflolog
Odeljenjski starešina VI1


Maja Matović

Dipl. defektolog - somatoped
Odeljenjski starešina VII1


Radica Tripković

Dipl. defektolog - tiflolog
Odeljenjski starešina VII2


Ivana Linbrun

Master defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VIII1


Andriana Bogićević

Master defektolog - oligofrenolog
Odeljenjski starešina VIII2Mirjana Popović

Master defektolog - somatoped
Nastavnik engleskog i španskog jezika


Jelena Ljubičić

Profesor engleskog jezika
Nastavnik engleskog jezika


Darko Arsenijević

Profesor engleskog jezika i književnosti
Nastavnik engleskog jezikaMarina Karović Jerović

Dipl. vajar
Nastavnik likovne kultureAleksa Grujičić


Nastavnik verske nastave u osnovnoj i srednjoj školiSanja Tomić

Profesor engleskog jezika i književnosti
Nastavnik građanskog vaspitanja i engleskog jezikaMiloš Bogavac

Master prof. fizičkog vaspitanja i sporta
Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školiMilica Pavlović

Master defektolog - logoped
Nastavnik u kućnim uslovima

Nastavnici u srednjoj školi


Nikola Mirković

Profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja
Nastavnik - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina I1)


Slobodan Šljanić

Dipl. matematičar
Nastavnik matematike (odeljenjski starešina I2)


Nevena Vukićević

Dipl. inženjer mašinstva
Nastavnik - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina II1)


Dragana Sretović Radusin


Nastavnik - tekstilna struka (odeljenjski starešina II2)


Snežana Stanković

V stepen mašinske struke
Nastavnik - mašinstvo i obrada metala (odeljenjski starešina III1)


Nebojša Jovanović

Master prof. fizičkog vaspitanja i sporta
Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi (odeljenjski starešina III2)Slađana Milovanović

V stepen tekstilne struke
Nastavnik - tekstilna struka


Bojana Krivokapić


Nastavnik - tekstilna struka


Uroš Baltić

Master politikolog
Koordinator praktične nastave, profesor u srednjoj školi


Lidija Đoković

Profesor srpskog jezika i književnosti
Nastavnik srpskog jezika i književnosti, bibliotekar


Marija Vujović

Profesor srpskog jezika i književnosti
Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Vladimir Jeremić

Dipl. inženjer mašinstva
Pomoćni nastavnik - mašinstvo i obrada metala

Saradnici u nastavi


Mirjana Andrić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Nastavnik individualnih psihomotornih vežbi


Katerina Bijanić

Dipl. defektolog - oligofrenolog
Nastavnik korektivno-preventivnih vežbi


Marija Stanojlović

Dipl. defektolog - logoped
Logoped


Aleksandra Vasiljević

Dipl. defektolog - logoped, oligofrenolog
Saradnik za izradu didaktičkih sredstava


Jovana Jevremović

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Sanja Čorbić Nikolov

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Neda Pajović

Master defektolog
Nastavnik u produženom boravku


Katarina Gvozdenović

Dipl. defektolog - somatoped
Nastavnik u produženom boravku


Aleksandra Glavčić

Dipl. filolog
Bibliotekar

Medicinske sestre


Dragana Lazarević

Medicinska sestra


Dragana Gojković

Medicinska sestra

Pomoćno tehničko osoblje


Ljiljana Mirić

Higijeničarka


Slađana Janković

Higijeničarka


Milentije Vučković

Domar